BCT Gdynia
PRZETARGI

AKTUALNOŚCI

2021-01-27

Nowe połączenie feederowe z BCT

Z dniem 2 lutego 2021 roku BCT rozszerza ofertę bezpośrednich połączeń feederowych pomiędzy BCT Gdynia a portami w Hamburgu i Bremerhaven. Operatorem połączenia jest Grupa Maersk.

2020-10-12

Lokomotywa DRAGON w BCT

Przewoźnik kolejowy Freightliner PL otworzył nowe połączenie pomiędzy Brzeskim Terminalem Kontenerowym a BCT i pozostałymi portami Trójmiasta.

Kierownik Biura Sprzedaży i Obsługi Klienta
Specjalista ds. Sprzedaży
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Project Cargo
BCT na Facebooku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BCT-Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Kwiatkowskiego 60.

Komunikat dot. zmian w zwalnianiu towarów

Szanowni Klienci BCT,

W związku z koniecznością wprowadzenia zmiany dotyczącej sposobu zwalniania towarów złożonych w magazynie czasowego składowania o numerze PL321000190010 prowadzonym przez BCT-Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. w systemie terminalowym MAINSAIL, informujemy że taką możliwość będzie miał wyłącznie podmiot funkcjonujący jako zaufany/upoważniony przedsiębiorca AEO (ang. Authorised Economic Operator), który posiada pozwolenie AEO C lub AEO F.


Będzie to wymagało od wszystkich Klientów zainteresowanych zwalnianiem ładunków i spełniających w/w warunek, podpisania z BCT stosownej umowy oraz złożenia dodatkowych dokumentów w postaci oświadczenia i upoważnienia będących integralną częścią tej umowy, a także dołączenia kopi certyfikatu AEO i/lub pozwolenia na korzystanie z uproszczenia wydanego przez organ celno-skarbowy.

Wszystkie wymienione dokumenty są niezbędne, aby uzyskać możliwość do zwalniania towarów za pośrednictwem systemu MAINSAIL i muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Zleceniodawcy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
Nowa umowa zostanie przygotowana przez Biuro Sprzedaży i Obsługi Klienta na pisemny wniosek zainteresowanego Zleceniodawcy przesłany mailem pod adres: 


bok@bct.gdynia.pl


Wzory oświadczenia i upoważnienia zostaną zamieszczone do pobrania na naszej stronie internetowej:


www.bct.gdynia.pl

Brak odpowiedniej umowy pomiędzy stronami będzie jednoznaczny z ograniczeniem dostępu do systemu MAINSAIL, a tym samym możliwości zwalniania ładunków w przewidzianych procedurach celnych.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku podmiotów, które nie będą mogły samodzielnie zwalniać ładunków w systemie MAISAIL ze względu na brak pozwolenia AEO,zwolnienia będzie dokonywał Urząd Celny.


Dodatkowo informujemy, że BCT odstępuję od dotychczasowej procedury automatycznego zakładania blokady „STOP” w systemie MAINSAIL w stosunku do wszystkich towarów wprowadzanych do magazynu nr PLTST321000190010 objętych procedurami wywozowymi lub przeznaczonych do objęcia procedurą wywozu.

Powyższe zmiany zostają wprowadzone na wniosek służb celno-skarbowych i będą obowiązywały od dnia 01 marca 2020.

BCT- Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.1. Oświadczenie dot. zwolnień celnych w systemie MAINSAIL


2. Upoważnienie dot. zwolnień celnych w systemie MAINSAIL

Copyright © 2011 BCT , All rights reserved
Tworzenie stron Webton.pl

NEWSLETTER

imię:e-mail:
Chcę zrezygnować »